e nhận cây galaxy N9006 china chip 6572A sọc màn hình ( ko có màn test), e đo conect thì thấy có 4 chân mất trở ( chân 8,9,11,12) ae ai có sơ đồ cho e xin hoặc ai làm qua xin giúp đỡ e gấp với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]