như tiêu đề anh em nào có hình câu sim cho xin gấp với , hay anh em nào có main , đo dùm 2 chân giữa ở 2 phía dùm nó đi đâu cái nhá ,

nó đứt mạch 2 chân giữa[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]