SS S5360 mất cảm biến tiếp cận gọi thoại không tắt màn hình

anh kiểm tra miếng cao su trên phần khung nhựa cảm ứng hoặc dán con mắt cảm biến như iphone cũng ok luôn, không được tcâu như hình dưới.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]