Máy em edit TV vừa đủ dùng thôi , trên rom stock T759UVKE8 , máy cổ quá nhưng tìm 4rum kg có nên e up lên cho anh em cần khi khách dí quá bụp phát cho lẹ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Em kg có chụp hình anh em thông cảm . Thanks anh em , pass em inbox
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] - Up xong wide full lại cái là lên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]