nhờ a e giúp. e có cây 520 kẹp nguồn bấm nút nguồn kim nhích lên 0.2 thả ra kim về 0.ai làm qua giúp em tay

- - - Updated - - -

có ai ko .....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]