máy bàn đầu lỗi 3194 em vượt lỗi đã hết nhưng khi chọn phần chọn ngôn ngữ và phân vùng máy báo kết nối itune ko acti được, xem lại mất imei, anh em ai làm qua xin giup em 1 tay, thank anh nhieu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]