máy ko có phím camera nên ko biết hard reset kiểu j,xin các bác giúp cho

- - - Updated - - -

Trích dẫn:

Gửi bởi nguyenhuud [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
máy ko có phím camera nên ko biết hard reset kiểu j,xin các bác giúp choấn vol - và power các bác ạ,khổ lỗi máy bị liệt nút vol -,bảo sao ko dc,hi

- - - Updated - - -


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]