xin sơ đồ câu đèn màn hình samsung i9000 ace ai có CHO mình xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]