e nhận cây 6233 khi đóng 4 con ic kính o gần nút vol và camara thì bị liệt phím và lên nokia rồi tắt
AE ai gap qua giup e nhaz


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]