kèo chia sẻ cho ae con 1280
1:kẹp nguồn lúc lên lúc ko.và bỏ pin ko lên nguồn

2:lên song tắt luôn ko lên nữa
3:mất giao động

ae thay con thạch anh done đã test qua nhiều máy nên chia sẻ cũng ae.ai biết rồi chém nhẹ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]