như tiêu đề bác nào giúp em cái hình cái?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]