như tiêu đề e đang cần file nokia 106 rm-962 tiếng việt ae có cho e xin .e đang cần gấp lắm .thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]