như tiêu đề đã nói anh em nào đã tháo hoặc biết tháo xin chỉ giúp vì thay nguồn phải tháo camera chứ ko bị hỏng . thanhks anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]