em đã thay Công suất mấy lần,tụ lọc quanh,... tình hình vẫn thế ko khả quan gì .anh em giúp gấp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]