con này mới ra nó là nokia dùng chíp tàu em box vào đây có sai mod chuyển dùm.tình hình bị mã bảo vệ bác nào biết fomat chỉ giùm em cái trong tay chỉ coa atf và volcalno


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]