bác nào có file con này giúp em với. e chạy file trên needrom giờ đen thui , ngu lại ko backup rom . máy hiếm anh em giúp e với nhé.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]