Tìm thông tin trên GG toàn thấy Sow hàng không có chia kèo cả nên mình chia sẻ cùng ae cách unlock em này sau gần 2 ngày nó hành mình giờ mới oke

Ban đầu khách đem vào là máy không nhận sim và cột sóng hiện vòng tròn gạch chéo fimware thì đang ở 4.4.2 . Tiến hành unlock thì bị mắc ở đoạn root máy nạp file root của n900 hay n9005 vào toàn lỗi ,tìm mãi mới được cái file của N900s đây ae chuẩn bị load về chờ kèo

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Khi root xong thì...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]