Asha 603 Gắn sim vào mất nguồn.Không gắn sim thì dùng ok.Ta thay công suất nhé!
Công suất dùng chung X3-00,X2-01,N9-00......,

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]