Máy mở nguồn lên bình thường nhưng kim dòng lên đến 0.6A,được 10 giây rồi tắt,sờ nguồn lớn rất nóng.đã cách ly các tụ to to và thay con nguồn khác nhưng không hết.cân mấy ae giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]