bác nào còn file nokia 5800 rm-356 ver cao nhất có tieng viet cho em xin với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]