Như tiêu đề tín hiệu Thu,Phát sóng từ Main chính >>> tiếp xúc anten qua mối hàn L không tốt >>> cột sóng chỉ 1 ; 2 vạch cũng có khi mất sóng.
>>>>> Gỡ bỏ hết các L và nối tắt lại

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sóng Lumia 1320 được cải thiện hơn.Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]