C3303k khi gọi loa trong và loa ngoài không nghe nhưng nghe nhạc được thì làm ok . Câu theo hình là ok nhưng nhớ tách chân loa đó ra rồi hãy câu vô mass nhe . Mình vừa test xong ok. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]