máy nhận khách rơi đất.
em kiểm tra áp thấy mất áp 15v.
không biết có câu được không các bác?
bác nào làm done rồi chỉ em với.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]