nhận con ip5 resto lỗi 14 nghiên cứu một hồi thì nhổ con u16 ra reto ok
mà giờ mất âm thanh khi gọi
ae giúp dùm con u16 có liên quang gì tới âm thanh call ko
hay con nào quảng lý âm thanh call:(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]