E gà iphone quá, xin A E chỉ giúp cách đo áp cấp cho màn hình con iphone 4 ạ, e ko biết đo ở con nào.
con ip4 của em cứ pin yếu là màn hình nhấp nháy, mong a e giúp !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]