máy đang dung bình thường bị liệt một số điểm thay cảm ứng khác không được .em đã thay mấy cái mà vẫn không được đo vẫn có trở kháng ở chân cắm cáp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]