máy em vào cài đặt lại tất cả thì bị cheo đơ đưa vào itunes đồng bộ lại thì giờ vẫn cheo cáp nhưng lại mỡ được khóa màn nhưng vào bên trong hiện bàn phím gọi khẩn cấp.kết nối với itunes thì ko đông bộ được nữa.nhưng vẫn nhân ra máy iphone 3g 8g mong các bác rúp đỡ em với thank các bác nhiều:((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]