máy iphne 4s thay khay sim rồi nay không nhân sim đã thay lại khai khác vẫn không nhân đo có trở kháng


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]