Anh nào giúp em cài đặt nokia care suite.em cài ok hết nhưng em mở tool lên thì không nhận rom ạ.xin ace giúp em ạ!!!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]