máy tình trang như e đã kể bài trước em đã jailbreak song nhưng vẫn bị tình trạng cheo cáp mà vẫn vào được bên trong có bàn phím gọi khẩn cấp mong các bác giúp đỡ thank các bác nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]