Nhận con Sony này cài TV,lần đầu gặp con này chả biết phải mần ăn sao hết nhìn là vã rồi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Được a.Truyền hướng dẫn mà loay hoay gặp phải "Failed security check" là vã tiếp xong rồi tới Font bị ô vuông -> Chép font lại Done [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thanks a.Truyền nhìu chắc con này là con cuối cùng còn sót lại quá [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]