T999 4.3 có nhiều AE build no root gặp lỗi, trong đó có mình

Chỉnh lại tí build ok. PP này có thể ok cho S4 Note 3 ( Đang tìm máy test )

Link...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]