Nhận máy cửa hàng trong tình trạng:Máy đã unlock bằng code ok, xài bt, nhưng k hiểu sao lại lại bị khóa lại

và do ace cố nhập nhiều lần code quá mà k đ nên khóa vĩnh viễn luônfix done trong vài nốt nhạc

có nhiều ace cứ nói quá lên: nào là solution, phải gửi máy nọ kia

ace ai cần lh mình, làm online done,k cần gửi máy, k bung máy,imei zin theo máy. bao không bị khóa lại tẹt ga nhé...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]