Em đang dính 1 cây Asus 502CG do chạy rom lỗi giờ em cần file dunp của em nó để đập sang con máy chết kia. Bác nào có file hoặc có máy để lấy file thì cho em xin với ạ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]