Như tiêu đề...ACE ai gặp qua pan này giúp e vs.........e đã test thử cáp khác nhưng vẫn k đc :( các pro giúp e vs ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]