do bất cẩn up nhầm i9100, giờ máy đang brick, vẫn nhận cổng com vàng, bác nào gíup e với, hướng giải quyết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]