Xperia 2010:
Rom gốc Sony Ericsson Xperia X8 (Version 2.1) E15i
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 (Version 2.3.3) X10i
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 Docomo (Version 2.3.3) SO-01B
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 Mini (Version 2.1) E10i...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]