tình hình là em nhận máy mã goole có gpg nhưng đành bó tay nhờ anh em có chiêu hartreset giúp đở em thử đủ cách nhưng tòan khởi dộng máy không không vào được chế độ nào luôn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]