Việt hoá thêm CH Play stock N9006ZNUGOE3 5.0 Lolipop mới nhất
Không lỗi danh bạ,thêm ghi âm cuộc gọi mặc định
Hard reset không mất,ổn định,rom mình làm không bao giờ cá nhân hoá
Đặc biệt fix full thời tiết quốc tế,xoá hết ứng dụng khựa
Fix full logo khởi động tắt máy,âm thanh như quốc tế
Build tar...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]