lâu lâu xin ít like , ai biết rồi chém nhẹ khởi tối nhiếp e, nhận máy đang dùng bị treo ứng dụng
ko tắt nguồn dc , a e bấm vol- và nguồn máy khởi động lại lượm lúa,
kéo 150k ko hề nhẹ tý nào


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]