như tiêu đề a nào nhiệt tình giúp e với..... mấy a cho e ý kiến .......... có sơ đồ càng tốt nha mấy a ....... cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]