E120L không cảm ứng được lỗi trên màn hình

nhận kèo của khách magn qua màn đẹp ko vỡ hiển thị ok không cảm ứng được
sau 1 hồi đo đạc main ok thừ màn khác vẫn ok


quyết tâm hiếp dâm con ic khiển cảm ứng trên màn hình
và kết quả rất ok làm 6 xị


khiển con này chung với GALAXY S3 mọi ng nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]