S4 mini rơi nước máy chập

máy rơi nước nhân của khách chấp U 101


bỏ ra câu tăt em nó chân 2 10 14 với nhau lên ok có sóng nhưng không gọi đc


bực mình láy u103 thấy sang U 101 rồi câu tắt U 103 lại cũng chán 2 10 14

hihihihi sóng lên ok 3g phe phé

làm 6 xị thôi a em gặp kèo thì đâm nhẹ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]