Máy rơi nước giờ liệt cảm ứng. em đã thay thử 3 4 cảm ứng khác nhưng ko được. a/e có giải phải gì giúp mình với. tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]