khách đem vào bảo tự nhiên bị như thế,em đã up phần mềm lại nhưng không hết test màn mới vẫn như củ ai giúp em vs[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]