máy tự nhiên lỗi cứ bật nguồn tý lại mất luôn đã chạy lại vẫn vậy .đã thao sấy kỹ vệ sinh sạc sẽ,ace ai gặp xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]