máy dang xài tự nhiên không nhận sim kiểm tra tổng trở có 1 chân mất tổng trở . chân ở ngoài cùng bên dưới nhìn lên AE ai biết chân đó đi đâu và chân gì giúp em với

Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]