Lang thang thấy bài này post lên lun cho có data, ai cần thì load nhé ^^
Trước tiên download 4 file này về. rồi cài samsungkies lên để PC có thể nhận driver Phone. xau đó đưa phone về doawload mod bằng tổ hợp phím: Volume down + Center key + power key. màn hình phone lúc này sẽ hiện lên biểu tượng tm giác màu vàng và dòng chữ download. ghim cáp vào và chọn file như hình,xem kỹ hình nhé.rồi nhấn "star". thời gian chạy tốn khoãng 1 điếu thuốc.
Tải 4 file này về:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]