anh em nào làm qua giúp mới dòng masstel sao khó boot quá vậy mình dung volcano mà không sao boot được ai đã làm con này rồi giúp với chip nó sc6531


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]