Video ghi lại toàn bộ từ a đến z quá trình build từ .tar(pda.tar,system.img.ext4,factoryfs.img,system. rfs,zip...)thành .zip,add root,add busybox,deodex file,convert updater-script,......bằng cygwin(hỗ trợ hầu hết các máy,ae có thể coi support máy ở đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chỉ dành cho ae nào trên 50 bài đóng góp cho 4r​
Build tar cũng có người chỉ rồi,lùa vịt,việt hóa,sửa lỗi...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]